Friday, May 6, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 5

Kabanata 5
Magdidilim ang kalangitan sa Encantadia na nangangahulugang naibalik na sa nararapat nitong tahanan sa Hathoria ang brilyante ng apoy. Sa kanyang pangamba na madaling masamsam din ng mga Hathor ang tatlo pang brilyante, mabilis na kikilos si Minea at ipamamahagi ang mga ito sa tatlong anak. Ibibigay niya ang brilyante ng lupa kay Danaya at ang brilyante ng tubig kay Alena, habang tatanggapin naman ni Amihan ang brilyante ng hangin na siyang sariling brilyante ng Lireo. Magkakaroon ng labanan nang lusubin ng mga Hathor ang Lireo. Gagampanan ni Amihan ang tungkulin bilang bagong reyna at sasali sa digmaan kung saan makahaharap niyang muli si Hagorn sa unang pagkakataon mula patayin nito ang kanyang ama. Halos manalo na siya sa laban ngunit biglang susulpot si Pirena upang labanan ang kapatid, na magbibigay kay Hagorn ng pagkakataon na tamaan si Amihan at halos patayin ito. Sasaklolohan ni Danaya ang kapatid at gagamitin ang kakayahang manggamot ng brilyante ng lupa upang ibalik ang lakas ng kapatid. Dadamayan ni Ybarro si Alena sa laban at makukuha ang tiwala nito. Aamin si Alena na nahuhulog na ang kanyang loob kay Ybarro. Pangangambahan ni Minea ang maaring mangyari matapos ang halos pagkamatay ni Amihan sa laban. Mapagtatanto nito na kailangan ni Amihan ng tagapagmana, kaya magdadasal siya kay Bathala, na siya namang magpapadala ng mahiwagang paruparo na hahanap ng karapat-dapat na maging ama ng anak ni Amihan. Dadapo ito sa braso ni Ybarro.

Hayan na nga, sa ngayon ay nakatitiyak na tayo na magkakaroon ng alitan sa pagitan nila Amihan at Alena. Hanggang ngayon, ang tanging ambag lamang ni Alena sa mga pangyayari ay laging ukol sa pag-ibig, na siya ring nakakainis paminsan-minsan dahil ito ay tila ba pangkaraniwalng suliranin ng mga nagdadalaga. Ngunit ngayon na ipinasok ang gusot na ito, maaring maging kapanapanabik ang lahat. Lagi namang kampi si Alena kay Amihan, marahil hindi kasing halata gaya ni Danaya, ngunit walang alinlangan na hindi siya tagahanga ni Pirena. Mahihikayat kaya siya ng alitan na ito na magpalit ng papanigan, o di kaya’y magsarili gaya ng nakatatandang kapatid? Maliban sa labanan ay wala gaanong nangyari sa kabanatang ito. Sa katunayan, nakatatawag pa nga ng pansin ang tagpo ukol sa paruparo kung ihahambing sa digmaan na tila kinulang sa tindi at lakas-tao. Ngunit nauunawaan naman namin, hindi ito Hollywood. Habang maayos ang pagkakasulat sa mga kaganapan ay manonood kami. Si Danaya naman na ngayon ang mistulang tagagamot ng pangkat. Nakalimutan ko palang banggitin na nagagamit ni Alena ang tinig niya bilang sandata.

“Maste lesnu, Amihan.” –Minea

Episode 5
The sky turns dark in Encantadia, signaling the return of the fire gem to its rightful place in Hathoria. Fearing that the other three gems would also be easily seized by the Hathors, Minea moves fast and distributes them among her three other daughters. She gives the earth gem to Danaya and the water gem to Alena, while Amihan receives the wind gem, which is Lireo’s very own. A battle ensues as the Hathors move to invade Lireo. Fulfilling her duties as the new queen, Amihan joins everyone in battle and faces Hagorn for the first time since he killed her father. She almost wins their duel, but Pirena appears out of nowhere to fight her sister, leading Hagorn to strike Amihan a near fatal blow. Danaya comes to her sister’s rescue and uses the healing capabilities of the earth gem to restore her back to health. Ybarro fights side by side with Alena, earning her trust. She admits that she might be falling for him. Minea fears for Lireo as Amihan is almost killed in battle. She realizes that Amihan must bear an heir. And so she prays to Bathala, who sends a magical butterfly tasked to find the rightful father for Amihan’s child. The butterfly lands on Ybarro’s arm.

There you go, for now we are sure that there is an Amihan versus Alena subplot waiting to be explored. Alena’s contribution to the plot has so far been focused on love. It could be very annoying at times because it seems to be typical teenager fare, but now that this particular conflict is introduced, it could only get more exciting. Alena has always been on Amihan’s side, perhaps less evident than Danaya, but she certainly is no fan of Pirena. Will this conflict convince her to switch sides, or perhaps just go rogue like her elder sister did? Aside from the battle, nothing much happens in this episode. In fact, that butterfly scene is even more intriguing to watch than the battles themselves, which seemed to lack both intensity and manpower. But we get it, this is not Hollywood. As long as the story is maintained to be well-written, we will continue watching. As for Danaya, she now becomes the de facto healer of the group. Did I mention that Alena could use her voice as a weapon?

0 creature/s gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Film Review

Film Review

Film Review

Film Review