Wednesday, May 4, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 3

Kabanata 3
Sa paglaki ng apat na Sang’gre bilang magagandang dilag ay kailangan na rin nilang harapin ang mga hindi maiiwasang katotohanan sa kaharian, gaya ng pagpalit sa kanilang ina bilang reyna. Sasabihin ni Pirena (Sunshine Dizon) na siya ang karapat-dapat dahil siya ang pinakamatanda, ngunit ipaaalala ni Danaya na hindi ganoon ang lagay sa Lireo. Kailangang harapin nilang apat ang isang itinakdang pagsubok, at sinuman ang manalo ang siyang magiging bagong pinuno. Ipagtatapat ni Alena (Karylle) kay Amihan (Iza Calzado) na ayaw niyang maging reyna dahil nais niyang mag-asawa balang-araw, na ipinagbabawal ng mga batas ng Lireo. Isasalaysay ni Minea kay Imaw ang hangad na isa kila Amihan, Alena, at Danaya ang maging reyna, sapagkat natatakot siya sa dugo na nananalaytay sa mga ugat ni Pirena. Maririnig ni Pirena ang pag-uusap na ito, at magpapasyang tama nga si Gurna; hindi siya mahal ng kanyang ina. Makikilala ni Alena si Ybarro (Dingdong Dantes), isang mandirigma, habang naliligo sa lawa. Agad na mahuhulog ang loob ng binata sa kanya. Sa araw ng pagsubok, haharapin ng apat na magkakapatid ang isang di kilalang mandirigma. Unang babagsak sila Alena at Danaya, habang maiiwan sila Amihan at Pirena upang supilin ang kalaban. Madudulas si Amihan at sasabit sa bangin. Sasaklolohan siya ni Pirena, ngunit bubuntalin din ng tangkay ng kanyang sandata kaya mawawalan siya ng malay.

Malinaw na sa ngayon na si Alena ang pinakamasintahin sa apat, at halata na rin na ayaw niyang maging reyna, kung kaya’t tatlo na lamang ang ating pagpipilian. Tila matibay na paninidigan ang ipinapakita ni Danaya, at sumasalungat din siya kay Pirena. Parang paghihiganti lamang naman alay sa kanyang ama ang nais ni Amihan, habang si Pirena naman ay nais talaga maging reyna. Sa takbo ng mga pangyayari sa kabanatang ito, nakikita natin na madaling pagtataksilan ni Pirena ang mga kadugo makuha lamang ang kanyang nais, kung kaya’t nakapagtataka kung paano siya pinalaki. May tagapaglingkod nga siya, ngunit hindi man lang ba siya pinag-ukulan ng panahon ng ina upang maituwid ang mga kasinungalingang ipinasok ni Gurna sa kanyang ulo? Isa naman sa katangi-tanging tagpo sa kabanata ay ang pag-iibang-ayos ng apat. Nakita natin silang suot ang damit pandigma at ito ay talaga namang kawili-wili sapagkat ang layunin nito ay gawin silang mukhang malakas, ngunit may pagpapahiwatig pa rin ng pagkababae. Sinasalamin ding maigi ng kanilang pananamit ang kanilang pagkatao.

“Wala ni isa sa inyo ang magiging reyna, at titiyakin ko ‘yan.” –Pirena

Episode 3
The four Sang’gres have grown up into beautiful young women, and must now face inevitable realities in the kingdom, such as succeeding their mother as queen. Pirena (Sunshine Dizon) says that it should be her because she is the eldest, but Danaya (Diana Zubiri) reminds her that such is not the case in Lireo. The four of them would have to face a given challenge, and whoever wins it becomes the new ruler. Alena (Karylle) confesses to Amihan (Iza Calzado) that she does not want to be queen because she wants to marry someday, which the laws of Lireo do not allow. Minea tells Imaw that she would prefer if Amihan, Alena, or Danaya would be the next queen, because she is afraid of the blood running through Pirena’s veins. Pirena overhears the conversation, and concludes that Gurna is right; her mother does not love her. Alena meets Ybarro (Dingdong Dantes), a warrior, while bathing at the lake. He falls in love with her at first sight. At the day of the challenge, the four sisters face a masked warrior. Alena and Danaya fall first, leaving Amihan and Pirena running after their enemy. Amihan slips and hangs on a ravine for dear life. Pirena helps her at first, but then knocks her unconscious with the handle of her sword.

It seems clear now that Alena is the romantic among the four, and it is already made so obvious that she does not want to be queen, which leaves us with just three choices. Danaya has been showing a tough exterior, and has been antagonistic towards Pirena so far. Amihan seems to only want revenge for her father, while Pirena really wants to be queen. With the way things have unfolded in this episode, we see that Pirena would easily betray her own blood just to get what she wants, which makes you question the upbringing that she has. She does have a handmaiden, but does her mother not spend enough time with her to correct whatever lies Gurna has been planting in her head? Anyway, a highlight of the episode is the transformation of the four. We now see them wear their battle garbs and it is really an interesting sight because the costumes are meant to make them look tough, and yet hints of femininity are still evident. The costumes also seem to reflect their persona quite well.

0 creature/s gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Film Review

Film Review

Film Review

Film Review