Tuesday, May 3, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 2

Kabanata 2
Tatawirin nila Aquil (Alfred Vargas) at Muros (Arthur Solinap) ang lagusan sa puno ng Asnamon upang magtungo sa daigdig ng mga tao upang saklolohan sila Raquim at Amihan. Patay na si Raquim, subalit maibabalik si Amihan sa Lireo at muling makakapiling ang kanyang inang Reyna. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang pagbabalik. Ang kanyang pinakamatandang kapatid na si Pirena ay agad magpapakita ng pagkamuhi, sa paniniwalang mahahati ang pagmamahal ng ina sa pagdating ng kapatid. Ang katotohanan ay nilalason ni Gurna (Girlie Sevilla), ang kanyang utusang alila na kasabwat ni Hagorn, ang kanyang isipan. Lalala lalo ang kanyang galit nang sabihin ni Amihan na nais nitong maging reyna upang ipaghiganti ang pagkamatay ng ama. Gamit ang kapangyarihang bumuo at gumamit ng apoy, paulit-ulit na tatakutin ni Pirena ang kapatid. Maganda naman ang pagsalubong kay Amihan ng dalawa niyang nakababatang kapatid. Sa kung anumang paraan ay may kapangyarihan si Alena na may kaugnayan sa tubig, habang ang pinakabata na si Danaya naman ay nagagaya ang anyo ng anumang hayop at nauutusan din ang mga halaman na gawin ang kanyang nais. Silang dalawa lamang ang iisa ang ama, na pinatay ng mga Hathor. Sa ngayon ay hindi pa naibubunyag ang katauhan ng ama ni Pirena.

Kahanga-hanga ang mabilis na daloy ng mga pangyayari, ngunit marahil ay naninibago lamang tayo sa pagkilala sa bagong daigdig na ito kaya ganito ang ating saloobin. Tila iba ang mga kaugalian sa kahariang ito kung ihahambing sa daigdig ng mga tao. Ang pagkakaroon ng tatlong iba’t-ibang ama ng apat na magkakapatid ay sadyang kakaiba. Isang upuan lamang ang matatagpuan sa silid ng reyna na nakalaan sa pinuno ng kaharian, na nangangahulugang mag-isa lamang siyang namumuno. Ibig kayang sabihin nito na malaya siyang mamili ng kung sinumang lalaki sa halip na magkaroon ng isang hari? Gayunpaman, wala gaanong kaganapan sa kabanatang ito. Kahit ang mga tauhan ay kinikilala pa lang ang isa’t-isa, lalo na si Amihan. Kung pagbabatayan ang kabanatang ito, malinaw na magiging malaking balakid ang tunggalian sa pagitan nila Pirena at Amihan sa kanilang ugnayan bilang magkapatid. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang magiging tungkulin ni Alena, habang si Danaya naman ay tila sumasalungat din kay Pirena, na ang ibig sabihin ay maari natin siyang makitang kumampi kay Amihan kung kailangan niyang pumili ng kapatid na kakatigan.

“Huwag mo na pansinin si Pirena. Asungot talaga yun.” –Danaya

Episode 2
Aquil (Alfred Vargas) and Muros (Arthur Solinap) cross the portal of the Asnamon Tree to go to the human world and rescue Raquim and Amihan. Raquim is already dead, but Amihan is brought back to Lireo and gets reunited with her mother, the Queen. But not everyone is happy with her return. Her eldest sister, Pirena, immediately shows her dislike of her younger sister, believing that their mother’s love would be divided with her arrival. In reality, she is being brainwashed by Gurna (Girlie Sevilla), her handmaiden who is really one of Hagorn’s henchmen. Her anger further intensifies when she hears Amihan saying that she wants to be Queen so she could avenge her father’s death. With the ability to produce and control fire, Pirena regularly threatens her newfound sister. Amihan’s two younger siblings are much more welcoming. Alena has power over water somehow while Danaya, the youngest, could morph into any animal of her choice as well as command plants to do her bidding. Only the two of them share the same father, who was killed by the Hathors. For now, the identity of Pirena’s father has not been revealed.

The fast pacing of events is commendable, or perhaps we are just starting to get to know this new world that the excitement has made us feel as such. Traditions in this realm seem to be so much different from that of the human world. The fact that the four sisters have three different fathers is really interesting. The throne room only has room for one sovereign, which means the Queen rules on her own. Does this mean that she is free to have male concubines instead of having a king? In any case, nothing much happens in this episode. Even the characters are just getting to know themselves, Amihan in particular. Basing it on this episode, it is clear that sibling rivalry would play a large part in the dynamics of the relationship between sisters Pirena and Amihan. Alena’s role is not clear for now, while Danaya appears to be a bit antagonistic towards Pirena, meaning we might see her eventually side with Amihan if ever she is to choose which sister to support.

0 creature/s gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Film Review

Film Review

Film Review

Film Review