Wednesday, May 18, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 13

Kabanata 13
Sa daigdig ng mga tao, iinisin ni Anthony si Lira bilang katuwaan at iisipin nito na hindi siya kasing bait gaya ng akala ng ibang katulong. Magugulat naman siya nang malaman na ang aso nito ay Brutus din ang pangalan at magtataka kung siya nga kaya ang batang nakilala niya noon. Batay sa sabi sa kanya ni Pirena na taksil si Danaya at nais maging susunod na reyna ay hahamunin ito ni Mira sa isang laban. Matatalo siya sa unang dalawang pagkakataon ngunit babatuhin ng nagtatagong si Hagorn ng sandata si Danaya at masusugatan ito. Haharapin naman ni Hagorn kinalaunan si Mira at sasabihan nitong maari siyang sanayin paano maging magaling sa pakikipaglaban ngunit tatanggi ang dalaga at sasabihing hindi sila dapat maging magkaibigan. Maririnig ni Amihan ang hinaing ni Danaya kay Imaw ukol sa pag-uugali ng pamangkin kaya naman magmamatigas ito sa “kanyang anak”. Sa paniniwalang pinagtatangkaan nga siya ni Danaya, muling pag-iisipan ni Mira ang alok ni Hagorn. Lilipat sila Alena sa ibang bahagi ng kakahuyan subalit hihintayin niya ang pag-alis ni Hitano upang makapagliwaliw muli. Makakaharao niya si Ybarro na tatawagin ng malakas ang kanyang pangalan.

Marahil ang pinakamahalagang bahagi ng kabanatang ito ay ang pahiwatig ng ugnayan sa pagitan nila Hagorn at Mira at kung paanong ipinapakita na magiging totoo ito dahil sa pagmamatigas ni Amihan sa “kanyang anak”. Mahirap tanggapin dahil maliwanag naman na ito ay dulot lamang ng hindi pagkakaunawaan. Kilala si Danaya sa kanyang pagiging masunurin sa batas at walang alinlangan na hindi siya mang-aagaw ng kapangyarihan. Ngunit hindi nga ito alam ni Mira. Ngayon ay nakikita natin kung paanong si Pirena ay nagiging bagong Gurna at si Mira naman ang bagong Pirena. Sa ating pananaw ay sadyang madali itong makita subalit kung ilalagay mo ang sarili sa kanilang kalagayan ay makikita rin na marami tayong alam na hindi nila batid. Hindi rin talaga natin sila masisisi sa kanilang mga pasya. Ang maganda ay nakikita pa rin natin silang kumilos ayon sa kanilang nararamdaman na alinsunod naman sa kanilang pagkatao. At hindi rin, hindi pa rin natin naiibigan ang daigdig ng mga tao, lalo na si Anthony dahil hindi maganda ang pagkakaganap sa kanya.

“Pero magiging kapantay ka lamang ng iyong ina. Bakit mo nanaising maging kapantay niya ganung maari kang maging mas magaling at mas matalino kesa sa kanya.” –Hagorn

Episode 13
In the human world, Mila is bullied by Anthony for fun, which leads her to believe that he is not as kind as the other maids think him to be. She is surprised to hear, though, that his dog is also named Brutus, and wonders if he is the same boy he met years back. Acting on Pirena telling her that Danaya is a traitor and wants to be the next queen, Mira challenges her to a duel. She loses the first two rounds, but Hagorn is watching unseen from the background and throws a projectile which injures Danaya. Hagorn then confronts Mira later on and tells her that he is willing to teach her how to be good in battle, but she fights him off saying they are not supposed to be friends. Amihan overhears Danaya’s conversation with Imaw regarding her concern over her niece’s attitude, which leads her to put up a tougher stance against “her daughter”. Convinced that Danaya is plotting against her, Mira reconsiders Hagorn’s offer. Alena and Hitano transfer to another part of the woods, but she waits for him to leave so she can wander about again. She comes face to face with Ybarro, who calls her name out loud.

Perhaps the most important aspect of this episode is the hinted bond between Hagorn and Mira, and how it is shown how this will eventually become reality given Amihan’s tougher stance against “her daughter.” It is hard to accept, though, because it is clearly just a case of misunderstanding. Given Danaya’s obedience to the kingdom’s laws, she would obviously not seize power for herself. But of course, Mira does not know this. We now see how Pirena is becoming the next Gurna, and how Mira is now the new Pirena. From our point of view, it is quite easy to see, but if you put yourself in the respective characters’ perspectives, you would see that there is just a lot of information we know that they don’t. We could not really blame them for their decisions. The good thing is that we can still see them acting based on their emotions, which adds to their consistency. And no, we still do not like the human world, especially Anthony because the actor playing him is not doing a really good job.

0 creature/s gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Film Review

Film Review

Film Review

Film Review