Monday, May 16, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 11

Kabanata 11
Ngayong siya ay dalaga na, ipakikilala ni Amihan si Mira (Yasmien Kurdi) sa mga taga-Lireo bilang kaisa-isa niyang anak, habang patuloy namang titiisin ni Mila (Jennylyn Mercado) ang pagiging mahirap sa daigdig ng mga tao. Magtataka si Anthony (Mark Herras) kung nasaan na kaya si Mila, ngunit tutol ang kanyang inang si Carmen (Pinky Amador) na makipagkita ang anak sa isang hampas-lupa. Sa halip ay pipilitin nito ang anak na pag-igihin ang pakikipag-ugnayan kay Marge (Denise Laurel). Babangungutin si Amihan na may nananakit kay Lira at humihingi ito ng tulong ngunit hindi niya makita ang mukha nito. Sa tingin ni Danaya ay masamang pangitain ito na may aagaw ng kaharian sa kanyang pamangkin at ito ay si Pirena sa kanyang palagay. Sisitahin siya ni Amihan at sasabihan na magtigil na sa paghihinala sa katapatan ng kapatid gawang nagbago na ito at ang mga ganoong haka-haka ay maaring sumira na naman sa ugnayan nilang magkakapatid. Pipilitin ni Hagorn si Pirena na lusubin na ang Lireo subalit babarahin siya nito at hihikayating maghintay pa sa pagdating ng tamang panahon upang maging matindi ang kanilang paghihiganti.

At nagkatotoo na nga ang aking kinatatakutan, tinatambakan na nila tayo ng maraming tagpo sa daigdig ng mga tao. Nauunawaan ko na kailangan ito sa pagyabong ng pagkatao ni Mila, ngunit sadyang napakadaling hulaan ng mga tagpo. Ang alitan sa pagitan ng mayaman at mahirap ay nagamit na ng paulit-ulit kung saan-saan at hindi na ito mabisa. Narito ang masamang ina-inahan at kinakapatid. Narito rin ang mayamang kasintahan na umiibig. Narito rin ang nanay ng mayamang kasintahan na sasali sa pang-aapi sa mahirap na dilag. At narito rin ang mayamang kasintahan ng mayamang kasintahan na hindi naman niya sinisinta ngunit kailangan dahil nais ng kanyang ina. Alam na natin kung saan ito patungo. Maraming tagpo sa daigdig ng mga tao kung ihahambing sa Encantadia at lalo sana tayong mananabik kung paparamihin na lang ang tagpo sa mahiwagang daigdig na iyon. Kahit pa masagasaan si Anthony at lahat ng may kaugnayan sa kanya ay wala naman tayong pakialam. Yun ang malungkot na katotohanan.

“At huwag niyo na alalahanin si Danaya. Kaya kong makipaglaro sa kanya.” –Pirena

Episode 11
Now a beautiful young woman, Mira (Yasmien Kurdi) is introduced by Amihan as her only daughter to the people of Lireo, while Mila (Jennylyn Mercado) endures the hardships of being poor in the human world. Anthony (Mark Herras) wonders where Mila could be, but his mother Carmen (Pinky Amador) does not want her son seeing a poor girl from the slums. She instead prods him to begin a relationship with Marge (Denise Laurel). Amihan has a nightmare involving Lira being hurt and asking for help, but she could not see her daughter’s face. Danaya thinks that it might be a bad omen meaning someone would take the kingdom away from her niece, and she thinks it’s going to be Pirena. Amihan tells her to stop doubting the loyalty of their sister as she has already changed, and that such speculations could ruin their now healthy relationship. Hagorn forces Pirena to invade Lireo now, but she rebuffs him and convinces him wait a little longer until the right time comes, for their revenge to be even sweeter.

And so my fear has come true, we are now being bombarded with too many scenes in the human world. I understand that this is considered to be vital for Mila’s character development but the scenes are just to cliché and predictable. The conflict between rich and poor has been used over and over again that it is no longer effective. We have the evil stepmother and stepsister. We have the rich boyfriend who is in love. We have the rich boyfriend’s mother who would join in to make the poor girl’s life miserable. And then of course you also have the rich boyfriend’s obligatory rich girlfriend that he does not like but has to because his mother does. We all know where this is going. This episode has more scenes in the human world than in Encantadia. And the thing is we are more interested in whatever is unfolding in that magical realm. Anthony and everyone related to him could just get run over by a bus or something, and we would not really care. This is the sad truth.

0 creature/s gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Film Review

Film Review

Film Review

Film Review