Friday, May 13, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 10

Kabanata 10
Ipagpapatuloy ni Pirena ang pagpapalaki sa layaw sa anak. Sa pagkakatuklas ni Hagorn na pinagpapanggap niya ang anak bilang anak ni Amihan, pagbabantaan siya nito na ibubunyag ang kanyang lihim kung patuloy siyang iiwas. Magtataka si Amihan kung bakit lagi na lang siyang nakararamdam ng kawalansa kanyang puso kahit na nasa tabi lamang ang anak. Iisipin ni Danaya na marahil ay dinaramdam lang niya ang pagkawala ni Alena, gayung siya rin ay hindi nauunawan kung bakit nakapagliligtas siya ng buhay ngunit hindi niya nailigtas ang sariling kapatid. Mila na ang pangalan ng totoong Lira sa daigdig ng mga tao. Magpapakawala ito ng isang buhawi matapos galitin ng isang kasamahan sa paaralan. Aapihin din siya madalas ng ina-inahang si Amanda (Irma Adlawan) lalo pa matapos masagasaan ng tren si Dado sa pagtatangka nito na iligtas ang buhay ng ampon. Sisisihin ni Mila si Muyak sa kanyang kasawiang-palad at sa pagkamatay ng ama at ipagtatabuyan ito habang sinasabi na hindi siya totoo. Maglalayas siya at makikilala si Anthony, isang mayamang bata na umalis din sa kanilang tahanan. Magkakaroon ng magandang ugnayan ang dalawa ngunit mapipilitang maghiwalay ng landas. Matapos ang 10 taon, ang dalawa ay halos magkakadaupang-palad muli.

Tatalon naman ngayon ng sampung taon ang mga kaganapan. Ang ibig sabihin lamang nito ay 17 taon na ang nakalipas simula nang “mamatay” si Alena. 17 taon! Sadyang napakahabang panahon. Ibig sabihin din nito na halos dalawampung taon nang nagtitiis si Pirena, ngunit sabik pa rin siyang pabagsakin si Amihan. Subalit sa halip na siya ang maging reyna, ang anak na niya ang kanyang inihahanda. Kahit minsan naman sa buhay ni Pirena ay hindi siya naging makasarili. Marahil ito ang nagagawa ng pagiging isang ina. 17 taon ding wala gaanong naganap sa Encantadia. Baka naghamon ang mga Hathor sa Lireo paminsan-minsan ngunit tila walang malaking digmaan na naganap. Gayunpaman, ngayong malaki na ang mga bata ay marami na silang maibabahagi sa daloy ng mga kaganapan. May mga bagong tauhan din sa daigdig ng mga tao, na nangangahulugang darami pa lalo ang mga suliranin ng mga ito gaya na lamang ng hidwaan sa pagitan ng mayaman at mahirap, na para bang hindi pa tayo sawa rito. Pakipatay na lamang si Anthony at pakibalik kaagad ang totoong Lira sa Lireo, kung maaari.


“Mas magaling ka kay Amihan. Kaya nga balang araw, ikaw ang papalit sa kanya bilang reyna ng Lireo.” –Pirena

Episode 10
Pirena continues to spoil her daughter. When Hagorn discovers that she is passing her off as Amihan’s, he threatens to spill the beans if she goes on avoiding him. Amihan wonders why she still feels empty inside despite “her daughter” being at her side. Danaya speculates that her sister must be missing Alena, because even she could not understand how she has the power to save lives, but could not save her own sister. Now called Mila in the human world, the real Lira unleashes a whirlwind after a classmate provokes her. She is also constantly abused by her stepmother Amanda (Irma Adlawan), even more so after Dado gets run over by a train trying to save his adopted daughter’s life. Blaming Muyak for her misfortunes and her father’s death, Mila shuns her saying she is not real. She then runs away and meets Anthony, a rich kid who also runs away from home. The two kids find comfort in each other’s company but are forced to part ways. 10 years later, their paths almost cross again.

There is another flash forward and this time a decade has past. This simply means that it has been 17 years since Alena has been “dead.” 17 years! That is a really long time. This also means that Pirena has been biding her time for almost two decades, and yet she still seems so eager to bring Amihan down. But instead of being queen herself, she is now grooming her daughter for the role. At least we see that Pirena is being selfless for once in her life. Maybe motherhood does that to you. 17 years also means that nothing much happened in Encantadia. Maybe the Hathors provoked the folks at Lireo once in a while but there seems to be no major war whatsoever. In any case, they have more subplots to explore now that the young ones are already grown up. New characters from the human world are also introduced, which means more human problems like the battle of the rich and the poor, as if we need more of that. Just kill Anthony and bring the real Lira back to Lireo as soon as possible please.

0 creature/s gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Film Review

Film Review

Film Review

Film Review