Monday, May 2, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 1

Kabanata 1
Si Amihan ay hindi pangkaraniwang bata. Isasalaysay sa kanya ng amang si Raquim ang tungkol sa Encantadia, isang mahiwagang lupain na binubuo ng apat na kaharian, kung saan napapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng patas na pamamahagi ng apat na makapangyarihang brilyante: ang brilyante ng tubig kay Imaw, pinuno ng mga maliliit na nilalang ng Adamya sa timog; ang brilyante ng lupa kay Armeo (Ian Veneracion), hari ng Sapiro sa hilaga; ang brilyante ng hangin kay Minea (Dawn Zulueta), reyna ng Lireo sa silangan; at ang brilyante ng apoy kay Arvak (Al Tantay), pinuno ng Hathoria sa kanluran. Nang sakupin ng mga Hathor ang Adamya at agawin ang brilyante ng tubig, naghamon ng digmaan ang Sapiro. Mababawi ni Raquim ang brilyante ng tubig at nanakawin kay Arvak ang brilyante ng apoy bago ito patayin. Tatakas siya kasama ni Imaw papuntang Lireo upang ipamahala sa reyna ang apat na brilyante. Maghihiganti ang anak ni Arvak na si Hagorn (Pen Medina), tutungo sa daigdig ng mga tao at papaslangin si Raquim. Kikitilin din niya ang buhay ni Amihan ngunit makikita ang tanda ng isang Sang’gre (dugong bughaw ng Lireo) sa balikat nito. Ihahagis ni Amihan ang sandata ng ama kay Hagorn, na sasaluhin nito at ipupukol pabalik sa kanya. Maglalaho ang bata matapos balutin ng mga bughaw na ilaw at usok, subalit magkakaroon pa rin ng malalim na galos sa kanyang tiyan.

Naibahagi rin agad ang kasaysayan ng kaharian ng Encantadia, kahit maikli lamang upang hindi malito ang manonood. Naitatag na rin mula sa simula na si Raquim at ang kanyang anak ay galing sa daigdig na ito, at namamalagi lamang sa daigdig ng mga tao upang kusang magtago. Nakakalungkot na wala na agad si Raquim, subalit ito ang magbibigay-daan upang dalhin tayo sa Encantadia, gayung ililigtas din naman si Amihan ng mga tauhan ng reyna. Sana lamang ay hindi tayo mabigo sa ating makikita sa daigdig na iyon. Mukhang sadyang makulay ang kaharian at lubhang kakaiba ang paraan ng pananamit, na ang maaaring dahilan ay upang bigyan ng maliwanag na pagkakaiba ang daigdig na iyon at ang daigdig na ito. Nakakailang ang labis-labis na kulay, at maaring mawalan ng gana ang mga nakatatandang manonood dahil dito. Ang mga tagpo ng pakikipaglaban ay maari pang pagbutihin, ngunit madali naman itong pagbigyan sa kadahilanang gawa ito sa Pilipinas. Hanggang napapanindigan nila ang kathang-isip na daigdig na kanilang nilikha, magiging maayos ang lahat.

“Ibibigay ko sa 'yo ang brilyanteng ito, Arvak, ngunit nangangako ako na hindi magtatagal sa 'yo ito.” –Imaw

Episode 1
Amihan is no ordinary girl. Her father Raquim (Richard Gomez) tells her the story of Encantadia, a magical realm comprised of four kingdoms, where peace is obtained with the equal distribution of four powerful gems: the water gem with Imaw, leader of the little people of Adamya in the south; the earth gem with Armeo (Ian Veneracion), king of Sapiro in the north; the wind gem with Minea (Dawn Zulueta), queen of Lireo in the east; and the fire gem with Arvak (Al Tantay), ruler of Hathoria in the west. When the Hathors invade Adamya and seize the water gem, Sapiro declares war. Raquim retrieves the water gem and steals the fire gem from Arvak, before killing him. He then flees to Lireo with Imaw to entrust the four gems to the queen. Hagorn (Pen Medina), Arvak’s son, vows revenge, visits the human world, and murders Raquim. About to end Amihan’s life, he discovers the birthmark of a Sang’gre (Lirean royal blood) on her shoulder. She picks up her father’s weapon and hurls it at Hagorn, who catches it and throws it back at her. The child magically disappears in a swirl of blue lights and smoke, but still ends up with a deep gash on her abdomen.

The history of the kingdom of Encantadia is introduced at once, at least in a brief manner so as not to confuse the viewer. It is also established early on that Raquim and his daughter are from this realm, and are just staying on Earth in what seems to be voluntary exile. It is sad to see Raquim gone, but this would just pave the way to bring us all to Encantadia, given how Amihan is eventually bound to be rescued by the queen’s men. Here’s hoping that what we would see in that realm would be far from disappointing. So far, the kingdom seems to be too colorful and the costumes are a bit too outlandish, which is probably intended to create a clear distinction between that world and this one. Too much color would be a bit distracting, though, and might end up alienating adult viewers. The fight scenes could still be improved, but given how this is made in the Philippines, we could be forgiving. As long as they could sustain the imaginary universe that they have created, then everything would be fine.

0 creature/s gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Film Review

Film Review

Film Review

Film Review