Thursday, May 5, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 4

Kabanata 4
Tatalon ang kalaban upang sundan si Amihan at iligtas ito. Magpapakita ito ng mukha at maibubunyag na siya pala ang Reyna. Pagbalik nila sa lupa ay tatambangan sila ni Pirena at aagawin ang susi na nakalawit sa leeg ng mandirigma. Ibibigay niya ito kinalaunan sa kanyang ina, lingid sa kanyang isipan na siya rin ang mandirigma na kanilang kinalaban. Ihahayag ni Minea ang hindi pagkakaunawa ni Pirena sa kanyang bugtong, sapagkat hindi ang susi na iyon kundi ang matalinhagang susi ng kaharian ang kailangan nilang mapanalunan, na walang iba kundi ang Reyna. Itatanghal niya si Amihan bilang bagong pinuno ng Lireo. Magwawala si Pirena at hahamunin ang ina sa isang laban. Alam niyang hindi siya mananalo kung kaya’t manghihingi siya ng tulong kay Gurna, na imumungkahing nakawin niya ang mga brilyante. Mag-iibang-anyo si Pirena at gagayahin ang itsura ni Aquil upang makapuslit sa mga kawal. Sasamsamin niya ang brilyante ng hangin, ngunit maglalaho ito. Hahawakan niya ang brilyante ng lupa, subalit magiging buhangin ito. Susunggaban niya ang brilyante ng tubig, ngunit matutunaw ito. Sa huli, kukunin niya ang brilyante ng apoy, na hindi man lang tututol sa kanyang nais. Matatalo niya ang ina, subalit gagapiin siya ng mga kapatid bago pa man matapos ang laban. Itatakwil niya ang mga kamag-anak at tutungo sa Hathoria, kung saan hihingin niya ang tulong ni Hagorn upang sakupin ang Lireo.

May kakayahan din palang mag-ibang anyo si Pirena! Marahil siya na ang pinakamagaling na Sang’gre. May ganoong kakayahan din si Danaya, ngunit mga hayop lamang ang kanyang nagagaya. Saan kaya nagmula ang kapangyarihan nilang iyon? Gayunpaman, ang pinakanakakatawag pansin ay ang kaugnayan ng kapangyarihan ni Pirena sa apoy. May kakayahan na siyang gamitin ang apoy kahit nung wala pa sa kanya ang brilyante, na sadya namang nakapagtataka dahil ang kapangyarihan na ito ay palaging naiuugnay sa Hathoria. At nandiyan din ang mga salita ng reyna ukol sa dugong dumadaloy sa mga ugat ni Pirena, gayundin ang kanyang matinding pagtutol na gawing reyna na lang si Pirena sa halip na labanan ito. Sa makabuluhang ugnayan ng mga bagay-bagay, magtataka ka rin kung saan nga ba talaga nagmula si Pirena? Bakit ganoon na lamang ang pagtanggi ng reyna na siya ang maging bagong pinuno? Gayunpaman, sa isang dalagang lito na wala pang muwang sa mga bagay-bagay, isa lamang itong payak na halimbawa ng pagkakaroon ng ina ng pinapanigan sa kanilang magkakapatid. Nakalulungkot marinig ang paghingi ni Pirena ng paliwanag na ayaw naman ibigay sa kanya ng ina. Kawawa naman!

“Isinusumpa ko ang buong Encantadia. Simula ngayon, hindi na kayo makakatikim pa ng katahimikan!” –Pirena

Episode 4
The enemy jumps after Amihan and saves her life. The warrior reveals her face to her and turns out to be the Queen. Back on solid ground, the two are ambushed by Pirena who snatches the key dangling from the warrior’s neck. She later gives it to their mother not knowing that she was also the warrior that they fought. Minea reveals how Pirena failed to understand her riddle, for it is not the literal key that she has to win over but rather the figurative key to the kingdom, which is none other than the Queen herself. She declares Amihan as the new ruler of Lireo. Pirena suffers a nervous breakdown and challenges her mother to a duel. Knowing that she could not really win, she asks Gurna for help, who suggests that she steal the gems. Pirena shapeshifts into Aquil to get past the guards. She seizes the wind gem, but it vanishes into thin air. She touches the earth gem, but it transforms into sand. She holds the water gem, but it becomes liquid. Finally, she grabs the fire gem, which does not resist her advances at all. She eventually defeats her mother in duel, but her sisters step in as she is about to deal the final blow. She disowns her family and flees to Hathoria, where she enlists Hagorn’s help to conquer Lireo.

So Pirena could also shapeshift into any humanoid form! Perhaps this makes her the ultimate Sang’gre. Danaya could also shapeshift, but into animals. I wonder where they get those powers from. What is really interesting to note, however, is how Pirena’s powers seem to be well-acquainted with fire. She could already control fire even without the gem in her possession, which is a really curious thing because this power has always been associated with Hathoria. And then you have the queen’s mysterious dialogue about the blood running through Pirena’s veins, and her reluctance to just make Pirena queen instead of fighting her in a duel. In the bigger scheme of things, this really makes you think about Pirena’s lineage. Why is the queen so against her being the new ruler? Even so, for a confused teenager who doesn’t know better, this is a simple case of favoritism and sibling rivalry. It is really sad to hear Pirena cry for an explanation that her mother simply would not give her. Poor thing!

0 creature/s gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Film Review

Film Review

Film Review

Film Review