Wednesday, May 18, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 13

Kabanata 13
Sa daigdig ng mga tao, iinisin ni Anthony si Lira bilang katuwaan at iisipin nito na hindi siya kasing bait gaya ng akala ng ibang katulong. Magugulat naman siya nang malaman na ang aso nito ay Brutus din ang pangalan at magtataka kung siya nga kaya ang batang nakilala niya noon. Batay sa sabi sa kanya ni Pirena na taksil si Danaya at nais maging susunod na reyna ay hahamunin ito ni Mira sa isang laban. Matatalo siya sa unang dalawang pagkakataon ngunit babatuhin ng nagtatagong si Hagorn ng sandata si Danaya at masusugatan ito. Haharapin naman ni Hagorn kinalaunan si Mira at sasabihan nitong maari siyang sanayin paano maging magaling sa pakikipaglaban ngunit tatanggi ang dalaga at sasabihing hindi sila dapat maging magkaibigan. Maririnig ni Amihan ang hinaing ni Danaya kay Imaw ukol sa pag-uugali ng pamangkin kaya naman magmamatigas ito sa “kanyang anak”. Sa paniniwalang pinagtatangkaan nga siya ni Danaya, muling pag-iisipan ni Mira ang alok ni Hagorn. Lilipat sila Alena sa ibang bahagi ng kakahuyan subalit hihintayin niya ang pag-alis ni Hitano upang makapagliwaliw muli. Makakaharao niya si Ybarro na tatawagin ng malakas ang kanyang pangalan.

Tuesday, May 17, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 12

Kabanata 12
Nagpapanggap si Hitano bilang si Berdano at “Akesha” ang tawag niya kay Alena. Pagbabawalan niya ito na maglibot sa kakahuyan dahil natatakot siyang may makakakilala rito. Sasabihin sa kanya nito na tila ba tinatawag siya ng lupain sa kabilang ibayo ng bundok. Pangangaralan niya ito na ang buhay lamang nila sa kasalukuyan ang tanging katotohanang mayroon sila. Mamamangha si “Lira” sa husay ni Amihan sa pakikipaglaban at aasa ito na maging kasing galing niya. Mag-aalok si Pirena na sanayin ang anak, ngunit sa tingin ni Danaya ay mainam na matuto ito mula sa Reyna. Iigting ang alitan sa pagitan ng magkapatid at unti-unti nang nawawalan ng tiyaga si Pirena. Ipadadala ni Amanda si Mila upang mamasukan bilang katulong sa bahay nila Anthony kung saan magkikitang muli ang dalawa matapos ang 10 taon ngunit tila ba hindi sila magkakakilala kahit naroon pa rin ang kanilang nararamdaman sa isa’t-isa.

Monday, May 16, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 11

Kabanata 11
Ngayong siya ay dalaga na, ipakikilala ni Amihan si Mira (Yasmien Kurdi) sa mga taga-Lireo bilang kaisa-isa niyang anak, habang patuloy namang titiisin ni Mila (Jennylyn Mercado) ang pagiging mahirap sa daigdig ng mga tao. Magtataka si Anthony (Mark Herras) kung nasaan na kaya si Mila, ngunit tutol ang kanyang inang si Carmen (Pinky Amador) na makipagkita ang anak sa isang hampas-lupa. Sa halip ay pipilitin nito ang anak na pag-igihin ang pakikipag-ugnayan kay Marge (Denise Laurel). Babangungutin si Amihan na may nananakit kay Lira at humihingi ito ng tulong ngunit hindi niya makita ang mukha nito. Sa tingin ni Danaya ay masamang pangitain ito na may aagaw ng kaharian sa kanyang pamangkin at ito ay si Pirena sa kanyang palagay. Sisitahin siya ni Amihan at sasabihan na magtigil na sa paghihinala sa katapatan ng kapatid gawang nagbago na ito at ang mga ganoong haka-haka ay maaring sumira na naman sa ugnayan nilang magkakapatid. Pipilitin ni Hagorn si Pirena na lusubin na ang Lireo subalit babarahin siya nito at hihikayating maghintay pa sa pagdating ng tamang panahon upang maging matindi ang kanilang paghihiganti.

Friday, May 13, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 10

Kabanata 10
Ipagpapatuloy ni Pirena ang pagpapalaki sa layaw sa anak. Sa pagkakatuklas ni Hagorn na pinagpapanggap niya ang anak bilang anak ni Amihan, pagbabantaan siya nito na ibubunyag ang kanyang lihim kung patuloy siyang iiwas. Magtataka si Amihan kung bakit lagi na lang siyang nakararamdam ng kawalansa kanyang puso kahit na nasa tabi lamang ang anak. Iisipin ni Danaya na marahil ay dinaramdam lang niya ang pagkawala ni Alena, gayung siya rin ay hindi nauunawan kung bakit nakapagliligtas siya ng buhay ngunit hindi niya nailigtas ang sariling kapatid. Mila na ang pangalan ng totoong Lira sa daigdig ng mga tao. Magpapakawala ito ng isang buhawi matapos galitin ng isang kasamahan sa paaralan. Aapihin din siya madalas ng ina-inahang si Amanda (Irma Adlawan) lalo pa matapos masagasaan ng tren si Dado sa pagtatangka nito na iligtas ang buhay ng ampon. Sisisihin ni Mila si Muyak sa kanyang kasawiang-palad at sa pagkamatay ng ama at ipagtatabuyan ito habang sinasabi na hindi siya totoo. Maglalayas siya at makikilala si Anthony, isang mayamang bata na umalis din sa kanilang tahanan. Magkakaroon ng magandang ugnayan ang dalawa ngunit mapipilitang maghiwalay ng landas. Matapos ang 10 taon, ang dalawa ay halos magkakadaupang-palad muli.

Thursday, May 12, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 9

Kabanata 9
Huli na ang pagbalik ng sugatang si Ybarro sa Lireo. Lubhang ipagluluksa ni Alena ang kanyang pagkamatay at susubukan nitong kitilin ang sariling buhay. Bago ito maglaslas ay magpapakita si Bathala na sasabihan siyang may katungkulan siya sa Encantadia. Sasabihin din nito na isang paraan upang mawala ang sakit na nararamdaman ay ang ibigay sa kanya ang brilyante ng tubig upang mawala ang kanyang ala-ala. Gagawin niya ito at mawawalan siya ng malay. Magbabagong-anyo si Bathala at magiging si Pirena. Mahuhuli siya ni Hitano. Sasabihin niya rito na malaya na siyang makasama si Alena ngayong wala na ang ala-ala nito. Mag-iibang anyo muli si Pirena bilang patay na Alena. Magpapaalam sa kanya si Amihan at Danaya sa pamamagitan ng pagsiga sa kanyang katawan. Sa kanilang paglisan, magpapalit anyo muli si Pirena bilang siya at tatawa ng malakas. Ngayong dalawang brilyante na ang hawak niya, makikipaghiwalay na siya ng landas sa mga Hathor, ngunit hindi mababahala si Hagorn at sasabihing ang tagumpay ni Pirena ay tagumpay na rin nila. Ang totoong Alena naman ay dadalhin ni Hitano sa malayo upang maging asawa niya. Matapos ang pitong taon ay hindi na mga sanggol sila Mira at Lira. Mabubuhay si Mira ng marangya habang si Lira naman ay aapihin ng ina-inahan sa daigdig ng mga tao.

Wednesday, May 11, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 8

Kabanata 8
Matagal nang may pagtingin kay Alena ang isa sa mga kawal ng Lireo na si Hitano (Polo Ravales). Hahamunin nito si Ybarro sa isang labanan ngunit siya ay matatalo. Dadayain naman niya ito at sasaksakin sa likod. Pagkatapos ay sasabihin niya kay Alena na pinatay ito ng mga Hathor. Makikita ng tagapangalaga ni Alena na si Muyak (Nancy Castiglione) si Pirena na tatawid patungo sa daigdig ng mga tao. Susundan niya ito at walang magagawa kundi panooring iwan si Lira sa harap ng isang parating na tren. Ililigtas ni Dado (Allan Paule) ang sanggol at iuuwi ito sa kanyang bahay upang ampunin. Makikita naman nila Amihan, Danaya at Aquil si Pirena habang palabas ito ng puno ng Asnamon. Idadahilan nito na nais lamang niyang makita ang daigdig na kinalakihan ni Amihan. Imumungkahi ni Aquil na isara na ang lagusan  upang maiwasan ang anumang panganib na maaring dalhin nito sa Encantadia. Isasara ito ni Amihan bago pa man makabalik si Muyak upang isumbong ang kataksilan ni Pirena. Patuloy na mananaginip si Amihan ukol sa pagkawala ng anak, ngunit mapapalagay din habang nasa tabi niya ang anak ni Pirena, na akala niya ay sa kanya. Habang hinahagod ang mukha ng “anak” ay magbubuga ito ng apoy, na siya namang ikagugulat ni Danaya na iuugnay ang kapangyarihan na iyon kay Pirena.

Tuesday, May 10, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 7

Kabanata 7
Palilibutan ng mga paruparo si Minea, tanda na kailangan na niyang magtungo sa Devas upang magpahinga kasama ang mga ninuno. Mahihirapan ang tatlong magkakapatid na palayain ang ina, ngunit wala naman silang magagawa. Wala si Pirena upang masaksihan ang pagpanaw ng ina, ngunit isang paruparo ang maghahatid sa kanya ng masamang balita. Pagkawala ni Minea matapos palibutan ng mga paruparo, manganganak na si Amihan. Gayun din si Pirena. Papangalanan ni Amihan na Lira ang anak. Babasbasan ni Alena ng magandang tinig ang bata, habang si Danaya naman ay bibigyan ito ng habang-buhay na kaligtasan mula kay Pirena. Sa pagsilang ng dalawang bagong Sang’gre, tutuparin na ni Pirena ang balak. Magbabalik ito sa Lireo, hihingi ng tawad kay Amihan, at ibibigay pa nga ang brilyante ng apoy, ngunit siya ay patatawarin at mababawi rin ito. Ipapalit ni Pirena ang sariling anak na si Mira kay Lira. Susubukan nitong patayin ang pamangkin sa kakahuyan, ngunit sadyang mabisa ang basbas ni Danaya. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, tutungo siya sa puno ng Asnamon at uutusan ito na buksan ang lagusan patungo sa pinakamapanganib na pook sa daigdig ng mga tao.

Monday, May 9, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 6

Kabanata 6
Magkikita sila Amihan at Ybarro sa kanilang panaginip bilang katuparan ng kanilang tadhana. Iiwas si Ybarro sa simula dahil hindi niya kilala si Amihan at dahil mahal niya si Alena, subalit mamamagitan si Bathala at sasabihin kay Ybarro na Ybrahim ang tunay niyang pangalan, at susundin niya ang kanyang nais. Suot din ni Ybarro ang putong ng Sapiro sa panaginip na ito. Sa kanyang paggising, itatanong niya sa kinagisnang amang si Apitong (John Regala) ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, ngunit sasabihin nito na ang panaginip ay panaginip lamang. Maaalala nito ang pagsagip sa anak sa mga Hathor nang lusubin ng mga ito at patayin ang Reyna ng Sapiro pagkatapos ng digmaan. Sa paggising ni Amihan ay tangan-tangan niya ang dilaw na bulaklak sa panaginip, na ang ibig sabihin sa Encantadia ay pagdadalang-tao, gawa ng kakayahan ng mga Sang’gre na makipagtalik sa panaginip sa kung sinumang kanilang naisin. Sa tulong ni Gurna ay mabilis na kikilos si Pirena upang mang-akit ng isang kawal ng Lireo at siya ring magbubuntis. Balak niyang gamitin ang anak upang sakupin ang Lireo at ang buong Encantadia.

Friday, May 6, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 5

Kabanata 5
Magdidilim ang kalangitan sa Encantadia na nangangahulugang naibalik na sa nararapat nitong tahanan sa Hathoria ang brilyante ng apoy. Sa kanyang pangamba na madaling masamsam din ng mga Hathor ang tatlo pang brilyante, mabilis na kikilos si Minea at ipamamahagi ang mga ito sa tatlong anak. Ibibigay niya ang brilyante ng lupa kay Danaya at ang brilyante ng tubig kay Alena, habang tatanggapin naman ni Amihan ang brilyante ng hangin na siyang sariling brilyante ng Lireo. Magkakaroon ng labanan nang lusubin ng mga Hathor ang Lireo. Gagampanan ni Amihan ang tungkulin bilang bagong reyna at sasali sa digmaan kung saan makahaharap niyang muli si Hagorn sa unang pagkakataon mula patayin nito ang kanyang ama. Halos manalo na siya sa laban ngunit biglang susulpot si Pirena upang labanan ang kapatid, na magbibigay kay Hagorn ng pagkakataon na tamaan si Amihan at halos patayin ito. Sasaklolohan ni Danaya ang kapatid at gagamitin ang kakayahang manggamot ng brilyante ng lupa upang ibalik ang lakas ng kapatid. Dadamayan ni Ybarro si Alena sa laban at makukuha ang tiwala nito. Aamin si Alena na nahuhulog na ang kanyang loob kay Ybarro. Pangangambahan ni Minea ang maaring mangyari matapos ang halos pagkamatay ni Amihan sa laban. Mapagtatanto nito na kailangan ni Amihan ng tagapagmana, kaya magdadasal siya kay Bathala, na siya namang magpapadala ng mahiwagang paruparo na hahanap ng karapat-dapat na maging ama ng anak ni Amihan. Dadapo ito sa braso ni Ybarro.

Thursday, May 5, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 4

Kabanata 4
Tatalon ang kalaban upang sundan si Amihan at iligtas ito. Magpapakita ito ng mukha at maibubunyag na siya pala ang Reyna. Pagbalik nila sa lupa ay tatambangan sila ni Pirena at aagawin ang susi na nakalawit sa leeg ng mandirigma. Ibibigay niya ito kinalaunan sa kanyang ina, lingid sa kanyang isipan na siya rin ang mandirigma na kanilang kinalaban. Ihahayag ni Minea ang hindi pagkakaunawa ni Pirena sa kanyang bugtong, sapagkat hindi ang susi na iyon kundi ang matalinhagang susi ng kaharian ang kailangan nilang mapanalunan, na walang iba kundi ang Reyna. Itatanghal niya si Amihan bilang bagong pinuno ng Lireo. Magwawala si Pirena at hahamunin ang ina sa isang laban. Alam niyang hindi siya mananalo kung kaya’t manghihingi siya ng tulong kay Gurna, na imumungkahing nakawin niya ang mga brilyante. Mag-iibang-anyo si Pirena at gagayahin ang itsura ni Aquil upang makapuslit sa mga kawal. Sasamsamin niya ang brilyante ng hangin, ngunit maglalaho ito. Hahawakan niya ang brilyante ng lupa, subalit magiging buhangin ito. Susunggaban niya ang brilyante ng tubig, ngunit matutunaw ito. Sa huli, kukunin niya ang brilyante ng apoy, na hindi man lang tututol sa kanyang nais. Matatalo niya ang ina, subalit gagapiin siya ng mga kapatid bago pa man matapos ang laban. Itatakwil niya ang mga kamag-anak at tutungo sa Hathoria, kung saan hihingin niya ang tulong ni Hagorn upang sakupin ang Lireo.

Wednesday, May 4, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 3

Kabanata 3
Sa paglaki ng apat na Sang’gre bilang magagandang dilag ay kailangan na rin nilang harapin ang mga hindi maiiwasang katotohanan sa kaharian, gaya ng pagpalit sa kanilang ina bilang reyna. Sasabihin ni Pirena (Sunshine Dizon) na siya ang karapat-dapat dahil siya ang pinakamatanda, ngunit ipaaalala ni Danaya na hindi ganoon ang lagay sa Lireo. Kailangang harapin nilang apat ang isang itinakdang pagsubok, at sinuman ang manalo ang siyang magiging bagong pinuno. Ipagtatapat ni Alena (Karylle) kay Amihan (Iza Calzado) na ayaw niyang maging reyna dahil nais niyang mag-asawa balang-araw, na ipinagbabawal ng mga batas ng Lireo. Isasalaysay ni Minea kay Imaw ang hangad na isa kila Amihan, Alena, at Danaya ang maging reyna, sapagkat natatakot siya sa dugo na nananalaytay sa mga ugat ni Pirena. Maririnig ni Pirena ang pag-uusap na ito, at magpapasyang tama nga si Gurna; hindi siya mahal ng kanyang ina. Makikilala ni Alena si Ybarro (Dingdong Dantes), isang mandirigma, habang naliligo sa lawa. Agad na mahuhulog ang loob ng binata sa kanya. Sa araw ng pagsubok, haharapin ng apat na magkakapatid ang isang di kilalang mandirigma. Unang babagsak sila Alena at Danaya, habang maiiwan sila Amihan at Pirena upang supilin ang kalaban. Madudulas si Amihan at sasabit sa bangin. Sasaklolohan siya ni Pirena, ngunit bubuntalin din ng tangkay ng kanyang sandata kaya mawawalan siya ng malay.

Tuesday, May 3, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 2

Kabanata 2
Tatawirin nila Aquil (Alfred Vargas) at Muros (Arthur Solinap) ang lagusan sa puno ng Asnamon upang magtungo sa daigdig ng mga tao upang saklolohan sila Raquim at Amihan. Patay na si Raquim, subalit maibabalik si Amihan sa Lireo at muling makakapiling ang kanyang inang Reyna. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kanyang pagbabalik. Ang kanyang pinakamatandang kapatid na si Pirena ay agad magpapakita ng pagkamuhi, sa paniniwalang mahahati ang pagmamahal ng ina sa pagdating ng kapatid. Ang katotohanan ay nilalason ni Gurna (Girlie Sevilla), ang kanyang utusang alila na kasabwat ni Hagorn, ang kanyang isipan. Lalala lalo ang kanyang galit nang sabihin ni Amihan na nais nitong maging reyna upang ipaghiganti ang pagkamatay ng ama. Gamit ang kapangyarihang bumuo at gumamit ng apoy, paulit-ulit na tatakutin ni Pirena ang kapatid. Maganda naman ang pagsalubong kay Amihan ng dalawa niyang nakababatang kapatid. Sa kung anumang paraan ay may kapangyarihan si Alena na may kaugnayan sa tubig, habang ang pinakabata na si Danaya naman ay nagagaya ang anyo ng anumang hayop at nauutusan din ang mga halaman na gawin ang kanyang nais. Silang dalawa lamang ang iisa ang ama, na pinatay ng mga Hathor. Sa ngayon ay hindi pa naibubunyag ang katauhan ng ama ni Pirena.

Monday, May 2, 2005

Encantadia (GMA): Kabanata/Episode 1

Kabanata 1
Si Amihan ay hindi pangkaraniwang bata. Isasalaysay sa kanya ng amang si Raquim ang tungkol sa Encantadia, isang mahiwagang lupain na binubuo ng apat na kaharian, kung saan napapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng patas na pamamahagi ng apat na makapangyarihang brilyante: ang brilyante ng tubig kay Imaw, pinuno ng mga maliliit na nilalang ng Adamya sa timog; ang brilyante ng lupa kay Armeo (Ian Veneracion), hari ng Sapiro sa hilaga; ang brilyante ng hangin kay Minea (Dawn Zulueta), reyna ng Lireo sa silangan; at ang brilyante ng apoy kay Arvak (Al Tantay), pinuno ng Hathoria sa kanluran. Nang sakupin ng mga Hathor ang Adamya at agawin ang brilyante ng tubig, naghamon ng digmaan ang Sapiro. Mababawi ni Raquim ang brilyante ng tubig at nanakawin kay Arvak ang brilyante ng apoy bago ito patayin. Tatakas siya kasama ni Imaw papuntang Lireo upang ipamahala sa reyna ang apat na brilyante. Maghihiganti ang anak ni Arvak na si Hagorn (Pen Medina), tutungo sa daigdig ng mga tao at papaslangin si Raquim. Kikitilin din niya ang buhay ni Amihan ngunit makikita ang tanda ng isang Sang’gre (dugong bughaw ng Lireo) sa balikat nito. Ihahagis ni Amihan ang sandata ng ama kay Hagorn, na sasaluhin nito at ipupukol pabalik sa kanya. Maglalaho ang bata matapos balutin ng mga bughaw na ilaw at usok, subalit magkakaroon pa rin ng malalim na galos sa kanyang tiyan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Film Review

Theater Review

Theater Review

Film Review